រង់ចាំ, គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាសាមញ្ញជជែកបណ្តាញដែលផ្តល់ជូនដល់អ្នកឱកាសដើម្បីជួបមនុស្សថ្មីមួយដែលអ្នកអាចចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នក,រូបថតនិងវីដេអូជាច្រើននៅក្នុងប្រភេទនៃបន្ទប់ជជែក(ទូទៅបន្ទប់ជជែក,វ័យជំទង់បន្ទប់ជជែកជជែកបន្ទរ,ណាត់ជួបន្ទប់ជជែក,កុមារបន្ទប់ជជែកអត្ថបទជជែកបន្ទប់,ចម្លែកបន្ទប់ជជែឬវីដេអូជជែកបន្ទប់),វាជាការច្រើនជាងនេះ។ យើងបានព្យាយាមដើម្បីធ្វើឱ្យផ្នែកខ្លះនៃបណ្តាញសម្រាប់ការនិយាយអំពីប្រធានបទនៃការជជែកនរណាត់សេវាកម្ម,កិច្ចប្រជុំនិងការទំនាក់ទំនង។ អ្នកនឹងរកឃើញនៅទីនេះគន្លឹះជាច្រើននិងសំខាន់វិជ្ជាការធ្វើឱ្យអ្នកដឹងថាអ្វីដែលអ្នកមានដើម្បីធ្វើការពិតនៅពេលដែលអ្នកចំណាយរបស់ឥតគិតថ្លៃពេលវេលាក្នុងតំបន់ឬណាត់ជួប។ លើសពីនេះទៀត,គន្លឹះទាំងនេះនឹងជួយអ្នកដើម្បីអាចទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សនៅលើអ៊ីនធឺណិឆ្ងាយពីការក្បត់។

About