បញ្ចូលអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋានខាងក្រោមហើយយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកការណែនាំដើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់។ ជ្រើសឯកសារពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក, ដ្រាយវ៍,បញ្ចូលឬអូសពួកគេនៅលើទំព័រនេះជ្រើសរើស ។ ឬណាមួយផ្សេងទៀតទ្រង់ទ្រាយដែលអ្នកត្រូវការជាលទ្ធផល(ច្រើនទៀតនៃអត្ថបទង់ទ្រាយគាំទ្រ)សូមចុច»បម្លែង»,ហើយអ្នកនឹងអាចទាញយកឯកសាររបស់អ្នកទទួលស្គាល់អត្ថបទភាសាអារ៉ាប់គ្រាន់តែបន្ទាប់ពីបម្លែងបានស្កេនឯកសារនិងរូបភាពនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់និងទិន្នផលទ្រង់ទ្រាយកែសម្រួល។

About