ហែលទឹក-របៀបដើម្បីច្បាស់ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងទឹកបរិស្ថានទំព័រ

អនុវត្តសំណុំនេះនៃលំហាត់ប្រាណគឺមានតិចតួចបន្ថែមទៀត។ ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាន់តែមានផាសុខនៅក្នុងទឹក។ អ្នកត្រូវតែត្រូវបានម្ចាស់នៃការរបស់អ្នកអវកាស។ ជាដំបូងឈានដល់បាតនៃអាងទឹក។ ការប្រាក់នៃលំហាត់ប្រាណគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយល់ជម្រៅនៃអាងទឹកជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងនៃដៃរបស់អ្នក។ ជ្រមុជខ្លួនទាំងស្រុងនិងបន្ទាប់មកម៉ាស៊ីនខាងក្រោមនៃអាងទឹកជាមួយនឹងដៃ។ អ្នកក៏អាចរត់វត្ថុមួយ(វ៉ែនតាបាំង)និងបន្ទាប់មកព្យាយាមដើម្បីចាប់វាបាន។ ដើម្បីច្បាស់ដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងទឹកបរិស្ថាន,វាគឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកទទួលដើម្បីឱ្យមានទឹកនៅក្នុងមាត់។ វេនក្បាលទាំងស្រុងនៅក្រោមទឹក,ប៉ុន្តែពេលនេះរក្សាមាត់បើកចំហ។ នៅពេលដែលលំហាត់នេះគឺជាជោគជ័យមួយដង្ហើមជ្រៅនិងបន្ទាប់មកដាក់ក្បាលរបស់គាត់នៅក្រោមទឹកនិងខ្លែងចូលទៅក្នុងទឹកតាមរយៈមាត់។ ធ្វើម្តងច្រើនដងមុនផ្លុំជាច្រើននិងពិបាកនិងយូរនិងបានយូរ,អ្នកត្រូវការដើម្បីព្យាយាមដើម្បីទាំងស្រុងទទេរបស់សួត។
បណ្តាញណាត់ដោយគ្មានការចុះឈ្មោះ ជជែករ៉ូឡែតអនឡាញពីទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ វីដេអូជជែករ៉ូឡែត វីដេអូជជែកណាត់ជួប វីដេអូជជែក បណ្តាញណាត់ដោយគ្មានវីដេអូ វីដេអូជជែកជាមួយនឹងក្មេងស្រី ១៨ ឥតគិតថ្លៃ កន្លែងដែលទទួលស្គាល់ ជជែករ៉ូឡែតជុំវិញពិភពលោក វីដេអូ ណាត់ឥតគិតថ្លៃ