ម៉ារ៉ុកទុយនីស៊ី,និងអាល់ហ្សេរី ទាំងអស់ការប្រទេសនៃមជ្ឈឹមខាងកើតបើកចំហទៅពិភពលោកនៃរ៉ានិងជាពិសេសដើម្បីជជែករ៉ាយរ៉ា។ ការពហុ-កម្ពុជាមកនៃឆ្មានេះគឺជាបដិវត្តន៍គ្រាន់តែដូចជាត្រូវបានរ៉ាប់,អារ៉ាប់មានណាស់ច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងពិភពលោកនៃបណ្តាញនិងកន្លែងផ្សេងហើយម្តងទៀតបានបង្ហាញវាជាមួយនឹងនេះល្អមែនទែជែកកំសាអារ៉ាប់នៅក្នុងអារ៉ាប់។ វាគឺជាការឥតគិតថ្លៃ,គ្មានការចុះឈ្មោះ,និងតែងតែល្អពោរពេញនៅគ្រប់ម៉ោងនៃថ្ងៃនេះ។ កម្ពុជាមកធ្វើការឥតខ្ចោះនិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យកិច្ចប្រជុំរវាងអារ៉ាប់មាន(មានច្រើននៃការស្អាត)នើបងាយស្រួល។ វាទៅដោយគ្មាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនចេះនិយាយអារ៉ាប់,អ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងលឿនធុញទ្រាលើនេះជជែករ៉ាយជាមួយនឹម្ពុជាមកព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសរសេរនៅក្នុងអារ៉ាប់។ អ្នកអាចតែងតែព្យាយាភាសាសញ្ញាដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកយល់នៃប្រជាជនអារ៉ាប់សម្រាប់ការសង្ខេជែកកំសាអារ៉ាប់នៅក្នុងអារ៉ាប់គគឺជាការពេញលេញនៃក្មេងស្រីជាច្រើននៃបុរស,ពេញលេញនៃការសន្ទនានិងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញដោយប្រទេសដើម្បីអាចដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តរួម

About