គ្មានការហៅអាសន្នជាមួយនឹង មិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងមិនអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីហៅសង្គ្រោះបន្ទាន់សេវាកម្ម។ វេបសាយនេះប្រើខូឃីស៍សម្រាប់ការវិភាគ,ក៏ដូចជាសម្រាប់ប្ដូរមាតិកានិងផ្សព្វផ្សាយ។ ដោយបន្តដើម្បីរកមើលតំបន់នេះ,អ្នកយល់ព្រមទៅប្រើប្រាស់នេះ។ រីករាយវីដេអូមួយសម្រាប់ឥតគិតថ្លៃផ្សេងទៀតជាមួយនឹង អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការរ៉ាយឬស្មាតហ្វូនឆបគ្នា។ រកឃើញមិត្តភក្តិ។ ផ្ដល់យោបល់មួយកិច្ចប្រជុំកន្លែងដោយចែករំលែករបស់ទីតាំងលើ(អាចប្រើបានសម្រាប់ស្មាតហ្វូន)។

About